Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Toimisto tunturissa eli aurinkokellokorttihommia -yritys käsittelee henkilötietoja ja mitä henkilötietoja verkkosivusto https://www.toimistotunturissa.fi kerää.

Pupu Nuppunapa -verkkosivuston tietosuojaselosteen voit lukea täältä.

Pupu Nuppunapa -verkkokaupan tietosuojaselosteen voit lukea täältä.

Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa. Päivitetty viimeksi 10.3.2021.

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimisto tunturissa eli aurinkokellokorttihommia

Y-tunnus: 1985430-5

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Marja-Terttu Korppila

Osoite: PL 50, 99801 Ivalo

Puhelinnumero: 040 771 2311

Sähköpostiosoite: info@toimistotunturissa.fi

Verkkosivuston osoite: https://www.toimistotunturissa.fi

Mitä henkilötietoja kerätään ja miksi?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat lakisääteiset velvoitteet ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietoja käytetään palveluiden tarjoamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, sovitun työsuorituksen toimittamiseen asiakkaalle ja laskutukseen. Tietojen käsittelyn perusteena on siis joko sopimus tai välittömästi sopimuksen valmisteluun liittyvät toimet. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin. Rekisteröity voi vastustaa tietojensa käsittelyä koska tahansa, katso kohta Rekisteröidyn tietosuoja-oikeudet.

Rekisteri sisältää asiakkaan tai yhteistyökumppanin luovuttamat, tarvittavat tiedot yhteydenpitoa, työn suorittamista ja laskutusta varten, kuten yrityksen nimi, yhteyshenkilö, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi säilytämme tilaukseen tai yhteistyöhön liittyvät tiedot ja laskutushistorian.

Blogin kommentoiminen edellyttää kommenttilomakkeen täyttämistä. Kun jätät kommentin tälle sivustolle, keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä: nimi, sähköpostiosoite, kotisivujen osoite sekä kommentti. Lisäksi keräämme IP-osoitteen sekä selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Tietoja keräämällä kommentointi pyritään pitämään asiallisena. Tietoja käytetään kommentoinnin hallintaan. Blogin kommentoijien tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. HUOM! Ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista verkkosivuilla.

Evästeet

Verkkosivusto käyttää evästeitä, jotta sivuston käyttäminen olisi sujuvaa. Halutessasi voit kieltää evästeiden käytön selaimesi asetuksista.

Sivustolla on Instagram-syöte. Lue lisää upotetusta sisällöstä kohdasta Muilta sivuilta upotettu sisältö.

Jos jätät kommentin blogiin, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Muilta sivuilta upotettu sisältö

Käytämme Googlen Google Fonts -palvelua sivuston fonttien esittämiseen.

Sivustolla on kolmansien tahojen sivustoille/palveluihin johtavia linkkejä. Lisäksi sivusto sisältää upotettua sisältöä, kuten Instagram-syötteen. Tällaisen upotetun sisällön tai linkin avaaminen on verrattavissa siihen, että kävisit itse kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä kolmannet tahot voivat kerätä tietoja ja käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Lisätietoja näistä evästeistä saat kyseisten sivustojen eväste- ja tietosuojaselosteista.

Analytiikka

Raakalokit ja virhelokit ovat palvelimen keräämiä lokitietoja nettisivujen kävijöistä (sisältävät IP-osoitteita). Raakalokit poistetaan 1 kuukauden kuluessa.

Webhotellissa on käytössä myös AWstats-työkalu, joka kerää tilastotietoja nettisivujen kävijöistä. Työkalu kerää seuraavia tietoja:

– käyntien määrä ja yksittäisten kävijöiden määrä

– käynnit ja viimeiset vierailut

– todennettuja käyttäjiä ja viimeksi todennettuja käyntejä

– verkkotunnukset/isäntämaiden vierailijoiden maat

– palvelinluettelo, viimeiset vierailut ja ratkaisemattomat IP-osoitteet

– katsotuimmat, syöttö- ja poistumissivut

– tiedostotyypit

– käyttöjärjestelmä, käytetty selain

– hakukoneet, avainsanat ja avainsanat, jotka löytävät sivuston

– HTTP-virheet

– kuinka monta kertaa sivusto on lisätty suosikkien kirjanmerkkeihin.

AWstatsin tilastotiedot poistetaan kerran kuukaudessa.

Myös varmuuskopiot voivat sisältää henkilötietoja. Sivuston toiminnan turvaamiseksi tarvittavat varmuuskopiot säilytetään toistaiseksi. Webhotelli ottaa tilistä varmuuskopioita ja säilyttää niitä 2 viikon ajan.

Tietoturvasyistä kerätyt tiedot

Sivuston tietoturvan varmistamiseksi iThemes Security -lisäosa kerää turvallisuuslokiin IP-osoite- ja kirjautumisyritystietoja. Näitä tietoja säilytetään 60 vuorokautta. Lisätietoja https://ithemes.com/privacy-policy/

Tietolähteet

Asiakkaan, yhteistyökumppanin tai muun yhteydenottajan itse luovuttamat tiedot sekä julkisista tietolähteistä, kuten asiakasyrityksen kotisivuilta, hankitut tiedot.

Blogin kommentoijan itsensä antamat tiedot.

Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta seuraavia tahoja:

– laskutustiedot ja laskutushistoria luovutetaan tilitoimistolle osana kirjanpitoaineistoa

– välttämättömät tiedot luovutetaan ulkopuoliselle palveluntuottajalle, jos olemme sopineet kolmannen osapuolen käytöstä esimerkiksi työsuorituksessa

– Suomen viranomaisille ja lakimiehelle juridisten asioiden niin edellyttäessä

– tietoteknisissä ongelmatilanteissa webhotellin työntekijällä tai valitsemallamme muulla ulkopuolisella asiantuntijayrityksellä voi olla ongelmaa ratkaistaessaan pääsy rekisterin tietoihin ja blogin kommentoijien luovuttamiin tietoihin.

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterin käyttötarkoitus sitä vaatii. Tarpeettomat tiedot tuhotaan asianmukaisesti. Tarkemmat tiedot alla.

Kirjanpitoaineistoa, liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa ja tarvittavia sopimuksia säilytetään lain edellyttämä aika.

Mikäli jätät blogiin kommentin, kommenttia ja muita antamiasi tietoja säilytetään niin kauan kuin verkkosivuilla on blogi tai pyydät itse tietojesi poistoa.

Jos olet kommenttia jättäessäsi valinnut nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen, tämä evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Raakalokit ja virhelokit ovat palvelimen keräämiä lokitietoja nettisivujen kävijöistä (sisältävät IP-osoitteita). Raakalokit poistetaan 1 kuukauden kuluessa.

AWstatsin keräämät tilastotiedot nettisivujen kävijöistä poistetaan kerran kuukaudessa.

iThemes Security -lisäosan keräämiä IP-osoite- ja kirjautumisyritystietoja säilytetään 60 vuorokautta.

Sivuston toiminnan turvaamiseksi tarvittavat varmuuskopiot säilytetään toistaiseksi.

Lisäksi webhotelli ottaa tilistä varmuuskopioita ja säilyttää niitä 2 viikon ajan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoihin pääsy on suojattu, ja tietoturvasta on huolehdittu palomuurilla ja asianmukaisilla tietoturvaohjelmilla.

WordPress-verkkosivuston tietoturvasta on huolehdittu asianmukaisesti.

Rekisteröidyn tietosuojaoikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

– saada tietoa itseään tai yritystään/edustamaansa yritystä koskevien tietojen käsittelystä

– tarkistaa itseään tai yritystään/edustamaansa yritystä koskevat tiedot

– korjata virheelliset tai vanhentuneet tiedot

– vastustaa käsittelyä

– pyytää tietojen poistamista kokonaan, elleivät lakisääteiset tai juridiset seikat edellytä tietojen säilyttämistä

– oikeus kieltää markkinointi

– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Edellä kuvatut, oikeuksia koskevat pyynnöt on lähetettävä rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen info@toimistotunturissa.fi.

Mikäli olet jättänyt kommentteja blogiin, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, lakisääteisiin velvoitteisiin tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa. Päivitetty viimeksi 10.3.2021.